Collection

                       .  کلیک کنید   Collection   برای ورود به کلکسیون لباس بر روی   

   پس از ورود به گالری مورد  نظر خود نشانگر موس را بر روی تصویر لباس قرار دهید  تا

  کلیک نمایید تا تصا ویر  ( Full Screen )    نوار پخش ظاهرشود، سپس  بر روی دکمه   

                                   . به شکل بزرگتری بر روی صفحهٔ مانیتور شما نمایش داده شود 

  برای ثابت کردن هر یک ازتصاویر نشانگرموس را بر روی صفحه مانیتور به حرکت

  کلیک کنید  تا   Pause   در آورید  تا  مجددا نوار پخش  ظاهر گردد ،  سپس  بر روی دکمه

  تصویر ثابت شود  و بتوانید آن  را برای مدت دلخواه مشاهده نمایید . برای دیدن تصاویر بعدی  

  کلیک  play  به طور ثابت  بر روی دکمه     و برای پخش مجدد تصاویر بر روی دکمه

             . دوباره روی کلید    کلیک کنید   Full Screen  نمایید . برای خروج از حالت     

  Ansicht   برای اطلاع  از جزئیات  بیشتر در مورد لباس مورد  نظر خود در قسمت   

  را انتخاب نمایید ، سپس بر روی تصویر لباس دلخواهتان کلیک کرده  تا  به  Gallery  گزینه

                                                                . جزئیات بیشتر در مورد آن دست بیابید 

 

                           اوقات خوشی را برایتان آرزو داریم   

inicjalization...homepage spiele  


Datenschutzerklärung
Gratis Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!